Nasze osiągnięcia

1999-2011    2011-2012    2012-2013  2013-2014

2014-2015  2015-2016   2016-2017

Konkursy przedmiotowe

 

                    KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE

Konkurs

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

Język polski

Gaura Emilia - 3B

Kachnic Zuzanna - 3C

Głód Ewa - 3B

op. mgr B. Wierzbicka

Nieciąg Bogumiła - 2B

Pająk Joanna - 2B

op. mgr B. Szczęch

Głuc Joanna - 1C

op. mgr T.Talaga

Kachnic Zuzanna - 3C

Nieciąg Bogumiła - 2B

Pająk Joanna - 2B

 

LAUREATKA

Nieciąg Bogumiła - 2B

op. mgr B. Szczęch

Matematyka

Urbański Tobiasz - 3C

op. mgr M.Kuzak 

Urbański Tobiasz - 3C

Fizyka

------------------------------ ------------------------------

Historia

Kachnic Zuzanna - 3C

op. mgr A. Dobosz

Kachnic Zuzanna - 3C

Biologia

Kachnic Zuzanna - 3C

Urbański Tobiasz - 3C

Burliga Ilona - 3F

Gaura Emilia - 3B

op. mgr B. Szczerba

Mlak Dominika - 3D

op. mgr D. Jurek

Kachnic Zuzanna - 3C

Urbański Tobiasz - 3C

Geografia

Burliga Ilona - 3F

Kachnic Zuzanna - 3C

Nieciąg Bogumiła - 2B

Urbański Tobiasz - 3C

Pająk Joanna - 2B

Burliga Michał - 3F

Fuja Jakub - 3E

op. mgr M. Chorąży

Skorut Sylwia - 3B

op. mgr S. Głowacz 

Urbański Tobiasz - 3C

Kachnic Zuzanna - 3C

Chemia

Kachnic Zuzanna -3C

Urbański Tobiasz - 3C

op. mgr inż. G. Bukowska

Kachnic Zuzanna -3C

J. angielski

Urbański Tobiasz - 3C

op. mgr J. Furmańska

----------------------------

Język niemiecki

------------------------------ ----------------------------

Informatyka

Palarska Dominika -3F

Krupa Kinga - 3F

Dróżdż Mateusz - 3C

Słotwiński Konrad -B

op. mgr R. Nowak

----------------------------

Konkurs biblijny

Łuczak Szczepan - 3A

Polak Beata - 3A

Polak Sylwia - 1A

op. mgr M. Zieliński

------------------------------

Wiedza

o społecz.

------------------------------ ------------------------------
Konkurs Wiedzy o Teatrze

Pająk Joanna - 2B

Nieciąg Bogumiła - 2B

op. mgr B. Szczęch.

Burliga Iwona - 3F

op. mgr K. Kutkiewicz

Mirocha Wiktoria - 3B

op. mgr B. Wierzbicka

Nieciąg Bogumiła - 2B

 

LAUREATKA

Nieciąg Bogumiła - 2B

op. mgr B. Szczęch

 

 

OSIĄGNIĘCIA - 2015/2016

 

IV Powiatowy Konkurs Geograficzny

"Szlak Architektury Drewnianej Małopolski"

 

3 miejsce - zespół: Bogumiła Nieciąg 2B, Sylwia Skorut 3B, Martyna Pieczara 3E

op. mgr Małgorzata Chorąży

Powiatowy Konkurs Plastyczny

" W trosce o nasze bezpieczeństwo"

1 miejsce - Daria Łabędź - 2D, wyróżnienie - Martyna Pieczara -3E

op. mgr Elżbieta Trzop

Międzygimnazjalny konkrs j. niemieckiego

"Herzlich wilkommen in Ostereich"

1 miejsce - zespół z Gimnazjum w Budzowie

op. mgr Małgorzata Goryl

XV Miedzygimnazjalny Turniej " Sekrety Sztuki "

1 - miejsce - Gimnazjum w Budzowie

op. mgr Elżbieta Trzop

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych

" Babiogórskie Podłazy"

3 miejsce - Gimnazjum w Budzowie

op. mgr Elżbieta Trzop

 

Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii

 

- Nieckula Jolanta - 1C

 

op. mgr Anna Dobosz

 

 

" Wolni od narkotyków - Kreatywni w życiu"

 

2 miejsce - Julia Burliga (1B)

3 miejsce - Daria Łabędź (2D)

5 miejsce - Emilia Gaura (3B)

 

Wyróżnienie specjalne - Grzegorz Stanaszek (2C)

 

op. mgr Magdalena Żmudka

Powiatowy konkurs Literacki - "Podbabiogórskie opowieści"

 

3 miejsce -  Kamil Chromy (3B)

 

op. mgr Barbara Wierzbicka

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Profilaktyka chorób nowotworowych układu pokarmowego"

2 miejsce - Aleksandra Madejczyk

3 miejsce - Daria Łabędź

wyróżnienie - Julia Burliga

 

op. mgr Elżbieta Trzop

 

Miedzygimnazjalny Konkurs Języka Niemieckigo "Deutschfan"

1 miejsce zespół w składzie: Marek Kachnic (2C), Martyna Ryszawy (2C), Konrad Nieckula (2C).

2 miejsce zespół w składzie: Dominika Mlak (3D), Agnieszka Kunas (3D), Krzysztof Głuc (2C)

 

op. mgr Małgorzata Goryl

 

VIII Festiwaal Pieśni Patriotycznej

II miejsce - Zespół Wokalno- Muzyczny

II miejsce - Wiktoria Chorąży

 

op. mgr Elżbieta Trzop.

 

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY REGIONALNEJ " W CIENIU JODEŁ I ŚWIERKÓW"

 

I miejsce - Weronika Moskała

 

op. mgr Teresa Talaga

 

VII POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II

 

I miejsce - Karolina Ceremuga - 3E

                Agata Ceremuga - 1C

                Marzena Pająk - 1D

 

op. ks. mgr Bolesław Żmuda